Confinats

Dimarts 24 de març

Pujo a treballar abans de les 9. Em descarrego l’entrega dels alumnes de grau, m’he proposat tornar-les corregides l’endemà, perquè puguin fer la següent amb calma.

És lent i esgotador, però és gratificant comprovar que, malgrat tot, la comunicació funciona i que, det fet, s’agraeix.

Dinar. Migdiada. Feina, que a Pimpampum no hem parat. Gimnàstica. Feina. Baixo a les 8 pel videoxat familiar. Sopar.

Comencem a veure Halt and catch fire. Li hem de donar un marge de confiança veient el segon capítol.

Dormir.